شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

انجام عملیات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات فرایندی مکانیکی ، برقی ، ابزار دقیق و لوله کشی های مربوط در ساختمان واحد ضد رسوب سیستم آب برگشتی مجتمع مس سونگون(so2) احداث واحد ضد رسوب سیستم آب برگشتی مجتمع مس سونگون(so2)

شرکت ملی صنایع مس ایران
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1389/7/26
مس سونگون