شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

تهيه، تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات برقي و مکانيکي ايستگاه پمپاژ تلمبه خانه واحد عمراني شمالي طرح شبکه آبياري و زهکشي دشت عباس خوزستان

شرکت نام آوران نصر سمنان
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1386/05/18
دشت عباس