شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

طراحی، تامین و نصب تجهیزات تیکنراسیون و فیلتراسیون باطله مخازن و ایستگاه های پمپاژ آب برگشتی و خطوط انتقال باطله و آب برگشتی معدن مس چهل کوره زاهدان به صورت EPC(پروژه Z02)-مشارکت سابیر نیرو -نورهان تدبیر توس)

شرکت ملی صنایع مس ایران
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1391/03/10
چهل کوره