شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

طراحی ساخت نصب و راه اندازی سیستم تصفیه و بازیافت آب دور ریز برج های خنک کننده واقع در مجتمع پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های در حال اجرا
1400/06/13
تندگویان