شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

عملیات اجرایی احداث ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال باطله کارخانجات فرآوری و سیستم برگشت آب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر – فاز۱ پروژه بازیابی آب(مشارکت سابیر بین الملل-نورهان تدبیر توس)۲۷۴۹

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1393/09/09
no image