شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

عملیات اجرایی احداث بخشی از خط انتقال دوغاب باطله کارخانه های فرآوری سنگ آهن گل گهر و خارج کردن لوله های قبلی انتقال دوغاب باطله از ترانشه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های در حال اجرا
1400/04/12
no image