شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

مهندسی، تامین و اجرای خط انتقال آب از فولاد کاوه به صبا فولاد خلیج فارس به ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در ساعت

شرکت صبا فولاد خلیج فارس
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1398/06/30
صبا فولاد