شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

احداث تاسیسات مدیریت آب و باطله کارخانه تغلیظ مس دره زار و خط لوله انتقال خوراک فلوتاسیون دره زار ( به صورت PC)

شرکت ساب نیرو - شرکت ملی صنایع مس ایران
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های در حال اجرا
1399/05/01
اسلایدر دره راز